Kto je na vine víkendovej frašky?

19.12.2011 19:00

Ako sme Vás už informovali z víkendových zápasov mužskej extraligy sa stala fraška. Na programe bolo 12 zápasov, odohralo sa ale len šesť z nich.

Častokrát sa na Slovensku stávalo, že na zápas nedorazili rozhodcovia. To čo sa ale stalo tento víkend v našej najvyššej súťaži už presiahlo všetky medze. Táto situácia vyústila aj do toho, že šéf ligovej komisie Roland Bluska sa vzdal svojej funkcie. O vysvetlenie situácie sme tak požiadali člena rozhodcovskej komisie Lukáša Blaška."Z uvedeného je jasné, že nominácia na zápasy bola spravená aj keď je pravda, že oneskorene, ale to len z toho dôvodu, že kluby posielajú hlásenky tak ako posielajú a to niekedy až v týždni zápasu." Pochybil teda zväz alebo kluby? Každá minca má dve strany, takže hľadať vinníka tejto situácie je naozaj ťažké. Rozhodcovia sa ale na zápas nedostavili, pretože išli pískať súkromný florbalový turnaj."Po oznámení  nominácie vo štvrtok sa rozhodcovia z daných zápasov ospravedlnili pre pískanie súkromného turnaja. Bohužiaľ v žiadnych pravidlách to zakázané nie je a preto sa momentálne títo rozhodcovia nemôžu nijako sankcionovať," doplnil Lukáš Blaško.

Nie je ľahké sa pozrieť na situáciu očami rozhodcov, nevieme totiž výšku finančného ohodnotenia za spomínaný súkromný turnaj. Je len na nich, či dajú prednosť akciám podobného druhu, ktoré sa konajú raz za čas, alebo sa budú venovať extralige kde niektorí z rozhodcov dostávajú priestor už niekoľko rokov. Tentokrát sa rozhodli pre súkromný turnaj. Pre dieru v pravidlách nemôže Rozhodcovská komisia udeliť rozhodcom finančnú pokutu, a tak sa bude situáciou zaoberať aj Disciplinárna komisia."Napriek tomu všetkému bola spravená nominácia na väčšinu zápasov a to, že sa rozhodcovia nedostavili sa bude riešiť v spolupráci s Disciplinárnou komisiou a stanovenou pokutou 60 eur podľa platného súťažného poriadku." Netreba ale zabúdať ani na kluby, ktoré sa rozhodli neodohrať svoje zápasy za neprítomnosti rozhodcov, pretože podľa pravidiel sa zápas musí odohrať."Kluby, ktoré sa rozhodli pre neodohranie zápasov pre neprítomnosť delegovaných rozhodcov urobili chybu pretože na základe súťažného poriadku bodu 11.2.c) musia zápas odohrať." 

Po kontaktovaní našej redakcie pánom Stanislavom Jarošom, členom ligovej komisie, uvádzame  presné znenie bodu súťažného poriadku 11.2.c),  vo vyjadrení pána Blaška totiž nastala chyba v interpretácii a aby neprišlo k dezinformovanosti verejnosti, tu je v celom znení:

 

11.2.c)   Ak sa nedostaví delegovaný rozhodca v čakacej dobe, prevezme stretnutie iný prítomný kvalifikovaný rozhodca, ktorý je povinný sa na vyzvanie prihlásiť a prevziať vedenie zápasu. V prípade, ak sa nejedná o zápas, v ktorom by mal byť rozhodca zároveň hráčom hrajúceho družstva, tento záväzok preberá organizátor ligového kola. Je možná dohoda medzi organizátorom a inými rozhodcami, ale záväzok viesť zápas kvalifikovaným rozhodcom, ak je tento prítomný, ostáva.  Jedine ak na ihrisku nie je prítomný ani delegovaný, ani iný kvalifikovaný rozhodca, sú obaja kapitáni povinní dohodnúť sa na inom rozhodcovi a za jeho vedenia zápas odohrať. V prípade, že sa kapitáni nedohodnú, budú ich družstvá povinné odohrať zápas v náhradnom termíne mimo stanovených termínov súťaže, do posledného kola základnej časti súťaže (stanoví ligová komisia) na vlastné náklady. Ak tak nespravia, bude tento zápas považovaný za kontumáciu v neprospech oboch zúčastnených.

Vyhľadávanie