Kompenzačné cvičenia

31.07.2012 16:30

V spolupráci s partnerským webom Florbalovýtréner.cz vám prinášame ďalší zaujímavý článok. Tentokrát si prečítate o kompenzačných cvičeniach, ktoré by ste mali popri florbale praktikovať.

Florbal to nejsou jenom kličky, zákroky a branky. Florbal to je především moderní sport, který má v sobě stále velký potenciál rozvoje. A právě proto se pojďme na tento sport podívat z jiné strany. A to z hlediska přípravy a rozvoje jednotlivce v tomto sportu. Možná čekáte, že Vám přineseme článek zabývající se rozvojem individuálních schopností jednotlivce, ale nikoliv. Rozhodli jsme se zaměřit na popis kompenzačních cvičení, které nám pomáhají odstranit jednostrannou zátěž tohoto sportu. Celá série obsahuje 5 článků a vychází z bakalářské práce Petry Zatloukalové, které nesla název „Kompenzační cvičení ve florbale“.

Jednotlivé kapitoly jsou připraveny od základní charakteristiky problému, která by nás měla seznámit se základními otázkami, přes popis využitelných pomůcek ke kompenzačním cvičením až po představení jednotlivých cviků.

1. Obecná charakteristika svalů

V lidském těle existují svaly s tendencí ke zkrácení (posturální) a svaly s tendencí k ochabování (fázické).

Hlavní funkcí svalů posturálních je udržování vzpřímené polohy těla. Tyto svaly jsou vývojově starší než fázické, jsou vytrvalé a silné. Mají lepší cévní zásobení, jsou odolnější a mají vyšší práh dráždivosti. Rychle regenerují. Posturální svaly pracují na našem těle nepřetržitě s neustálým napětím a to v klidu i v pohybu. Tyto svaly je nutné protahovat.

Hlavní funkcí svalů fázických je vykonávat pohyb. Je jich o polovinu méně než svalů posturálních. Rychle se unaví, jsou vývojově mladší, mají horší cévní zásobení a pomalu regenerují. Fázické svaly nepracují, pokud je k tomu nenutíme. Bez pohybu ochabují a slábnou- atrofují. Fázické svaly je proto nutné posilovat s důrazem na pohybovou přesnost.

SVALY FÁZICKÉ SVALY POSTURÁLNÍ
hýžďové svaly kývač hlavy
dlouhý sval krční horní část trapézu
dlouhý sval hlavový zdvihač lopatky
vzpřimovače hrudní páteře prsní svaly
deltový sval dvojhlavý sval pažní
široký sval zádový (horní vodorovná vlákna) trojhlavý sval lýtkový
trojhlavý sval pažní čtyřhranný sval bederní
střední a dolní část trapézového svalu bedrokyčlostehenní sval
přímý sval břišní dvojhlavý sval stehenní
šikmé svaly břišní (zevní a vnitřní) sval pološlašitý
rombické svaly sval poloblanitý
přední pilovitý sval čtyřhlavý sval stehenní (přímý stehenní sval)
  svaly kloněné

Tab.: Rozdělení nejdůležitějších svalů na fázické a posturální (tučně označené jsou svaly, na které je třeba se zaměřit při kompenzaci ve florbale).

Dělení svalů podle funkce:

  • Agonisté: svaly, které působí ve směru pohybu, a pohyb způsobují.
  • Antagonisté: svaly působící proti sobě.
  • Synergisté: svalové skupiny, které spolupracují s agonisty, napomáhají vykonání pohybu, ale pohyb nejsou schopny vykonávat samostatně.
  • Svaly fixační: umožňují provést hlavní pohyb fixací potřebné polohy některých segmentů.
  • Neutralizační svaly: neutralizují vykonání druhého směru pohybu, a tím eliminují nežádoucí souhyby.
  • Jednou ze základních vlastností svalových vláken je svalová kontrakce, kdy sval reaguje na podnět z centrální nervové soustavy.

Rozlišujeme:

  • Izometrická kontrakce – nedochází ke změně délky svalu, ale mění se svalové napětí (tonus).
  • Izokinetická (izotonická) – nemění se napětí, ale délka svalu.
  • Auxotonická – se změnou napětí ve svalu dochází také ke změně délky svalových vláken.

Kosterní svaly nepracují izolovaně ani při jednoduchých pohybech, nýbrž ve svalových smyčkách. Je velice důležité myslet při realizaci kompenzačních cvičení na správné provedení pohybu. Pokud nebudeme cvik provádět přesně podle instrukcí, funkce svalů, které je třeba procvičit, mohou přebrat svaly pro tuto chvíli nežádoucí (agonisté) a celý pohybový vzorec může být změněn.

2. Svalové dysbalance ve florbale

Většinu tréninkové jednotky stráví hráči s florbalovou holí a nacvičují jednotlivá herní cvičení. Všichni se specializují na jednu stranu, a proto tráví mnoho času jednostranným zatěžováním.

Velice často dochází, kvůli již zmíněnému shrbenému postoji, k přetěžování zádových svalů a hráči trpí v mnoha případech prohloubenou hrudní kyfózou a tzv. „ horním zkříženým syndromem“.

Obr.: horní zkřížený syndrom

Celý článok nájdete TU

Vyhľadávanie